Partiele splitsing

Specifiek aan de partiele splitsing is dat een overdragende vennootschap blijft voortbestaan.

Bij een gemengde splitsing is dit niet het geval. 

Bij een partiele splitsing zijn het de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap die aandelen verkrijgen.

Bij een inbreng van een bedrijfstak is het de vennootschap die de inbreng doet en die de aandelen verkrijgt.

Wetgeving inzake de partiele splitsing: artikel 677 W. Venn.
2007 topics : vennootschapsrecht