Fusie door overneming

Hierbij zijn twee vennootschappen betrokken. In beide vennootschappen legt het bestuur een fusievoorstel voor. In beide vennootschappen wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In de ene vennootschap wordt daarbij tot ontbinding besloten en overdracht van het volledige vermogen aan de andere vennootschap.

In de andere vennootschap wordt daarbij tot overname besloten van het vermogen van de eerste vennootschap en daarbij wordt tevens besloten tot toekenning van aandelen hiervoor in ruil.

Wetgeving:
- Definitie: art. 671
- Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming: art. 693-704
- Artikel 676, 1° W. Venn. stelt de geruisloze fusie gelijk met een fusie door overneming.

2007 topics : vennootschapsrecht