Beginselen van vennootschapsbelasting

Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting

 

De grondslag van de vennootschapsbelasting: winst

 

Berekening van de belasting

tarief, aftrek voor risico kapitaal

 

De bijzondere aanslag op geheime commissielonen

 

Ontbinding en herstructurering

 

2747.com / law / company / tax

contact

Vennootschapsrecht

Boekhoudrecht

Faillissementsrecht

Beslagrecht

Fiscaal recht

Familiaal vermogensrecht

Het opstellen van notariele akten

Bestuur van vennootschappen