Registratierechten

Vrijstellingen inzake vennootschappen

Inbreng van bedrijfstak - Aandelenfusie - Omzetting van vennootschap - Kapitaalverhoging van beursgenoteerde vennootschappen


Artikel 116 3° W. Reg.


Artikel 117 W. reg.


Artikel 121 W. Reg.