Vruchtgebruik en voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.  De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.  De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules