Stemming in een vennootschap

In de NaamlozeVennootschap

Stemming op de algemene vergadering: De statuten kunnen voorzien dat een stemming per brief is toegelaten, stemafspraken, volmacht

Stemming binnen de Raad van Bestuur: eenparig schriftelijke besluitvorming, volmacht

 

In de BVBA

 

 

 

 

2747.com / law / company / vote

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht