Het doel van de vereniging van mede-eigenaars

Het doel van de vereniging van mede-eigenaars is het beheer van het gebouw.

In het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars mogen zich alleen roerende goederen bevinden die nodig zijn voor het beheer van het gebouw.

De vereniging van mede-eigenaars mag geen onroerende goederen aankopen die in haar vermogen belanden. Wel kan er een aankoop van onroerend goed gedaan worden die gemeenschappelijk zal worden aan de mede-eigenaars.

2747.com / law / condominium / aim

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

Artikel 577-4 par. 3 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De vereniging van medeŽigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.