law : condominium : building plan

De splitsing in appartementseigendom

Splitsingstekening


Bij elke splitsingsakte hoort een splitsingstekening.

Artikel 577-5 par. 1, 2° in fine Burgerlijk Wetboek voorziet hoe de plannen kunnen worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.

De beschrijvingen in de basisakte en het reglement van mede-eigendom zullen in bepaalde gevallen slechts voldoende begrepen kunnen worden indien de splitsigstekening kan geraadpleegd worden.

De splitsingstekening kan ook een indicatie geven over verschillen tussen de feitelijke situatie en de beschreven toestand.

Het is steeds goed de bouwplannen van een appartementsgebouw bij te houden. Ze kunnen nog van pas komen om aan een splitsingsakte te worden gehecht.