Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom

Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars

Onderafdeling III. - Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen

Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht

Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening

Onderafdeling VI. - Dwingend karakter