Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom

Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 577-3. 

Art. 577-4. par. 1

Art. 577-4. par. 2

§ 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt.

Art. 577-4. par. 3

§ 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de medeëigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden.