Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II :

Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom
 
Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen
...

Onderafdeling VI. - Dwingend karakter

Art. 577-14. De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.