Ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars

 

2747.com / law / condominium / dissolution

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

Artikel 577-12 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De vereniging van medeŽigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.
De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.
De algemene vergadering van medeŽigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle medeŽigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van medeŽigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.

Ingevoegd bij art. 2 W. 30 juni 1994 (B.S., 26 juli 1994, err., B.S., 20 september 1994), met ingang van 1 augustus 1995 (art. 11).