Burgerlijk Wetboek
BW : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom
Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht


Artikel 577-9
: Rechtsvorderingen - openbaarheid

Artikel 577-10 : Tegenstelbaarheid

Artikel 577-11 : Overdracht