De splitsing in appartementseigendom


De wilsverklaring in de aanheft van de splitsingsakte
Deze wilsverklaring kan uitgaan van de bouwondernemer ingeval van nieuwbouw. Bij reeds bestaande gebouwen kan de eigenaar van een volledig appartementsgebouw zijn wil uiten om het gebouw onder het stelel van mede-eigendom te stellen.


Splitsing door verkoop na uitvoerend beslag op onroerend goed
De splitsing dient dan deel uit te maken van de verkoopsvoorwaarden die de notaris opstelt. Het is best mogelijk dat door de splitsing een beter prijs kan bekomen worden en ze is dan ook aan te raden.


Splitsing door verkoop bij faillissement
Het is de curator die moet overgaan tot verkoop van de onroerende goederen. Het is ook de curator die de wil kan uiten om een onroerend goed te splitsen. Deze wilsverklaring moet door de notaris worden opgetekend voordat de notaris overgaat tot verkoop van de onroerende goederen.


Splitsing door testamentaire verdeling
In een openbaar testament kan een ouder welbepaalde appartementen in een gebouw dat volledig zijn eigendom is toebedelen aan ieder van zijn kinderen. De splitsingsakte is dan te vinden in het openbaar testament (authentieke akte) dat moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Deze ouderlijke boedelverdeling kan betwist worden door de kinderen en is daarom in principe niet aan te raden.