De splitsing in appartementseigendom

Wilsverklaring tot splitsing


Een splitsingsakte bevat de wilsverklaring om een gebouw of groep van gebouwen onder het zakelijk statuut van de appartementseigendom te plaatsen.

Deze wilsverklaring kan gedaan worden door:
- de eigenaar(s) van een bestaand appartmentsgebouw
- een bouwpromotor of bouwondernemer en de grondeigenaar

Om deze wilsverlaring te doen moet men beschikkingsbevoegdheid hebbben. Men moet volledig kunnen beschikken over een goed om tot splitsing ervan in appartementseigendom te kunnen overgaan.