Appartementenrecht

rechtsleer

In artikel 577-14 Belgisch Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk voorzien dat de wettelijke regeling van dwingend recht is. (1994)

 

De statuten van het gebouw

Notariele akte: basisakte en reglement van mede-eigendom

Reglement van inwendige orde

 

Het beheer van de mede-eigendom

de algemene vergadering, de syndicus, de beheerraad

 

De vereniging van mede-eigenaars

Rechtspersoonlijkheid, organen: syndicus, algemene vergadering, naam, zetel, doel, vermogen, ontbinding, vereffening.

 

Eigendomsoverdracht van een kavel

informatieverstrekking aan de koper - het optreden van de notaris - kosten die ten laste van de koper vallen - het aandeel in het kapitaal van de vereniging van mede-eigenaars: werkkapitaal en reservekapitaal

Brief aan de syndicus: achterstand in betaling

 

 

rechtsleer - rechtspraak - nieuws

 

2747.com / law / condominium / law

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht