De zorgplicht van de notaris bij veranderende regels in het appartementsrecht

Aansprakelijkheid notaris - Voorafgaande controle splitsingsvergunning - Bij de splitsing horend grondperceel - Onpartijdige opstelling splitsingsakte

Basisakte - Eenzijdige wijziging inrichting gebouw - Controle conformiteit splitsingsvergunning en de beschrijving van het gebouw in de splitsingsakte - Wijziging inrichting gebouw door verkrijgende verjaring - Bezoek ter plaatse door notaris - Toepassing woningbouwwet -

Reglement van mede-eigendom - Optreden van de syndicus namens de vereniging van mede-eigenaars bij authentieke akten - Verkoop prive gedeelte - Verkoop gemeenschappelijk gedeelte - Ondersplitsing bij een groep van gebouwen - Ontbinding en verefffening vereniging van mede-eigenaars

Splitsing in volume percelen - Parkmanagement - Uitsluiting appartementswet
Notarieel contractenrecht