law - condominium - notary deed

Model van een basisakte


Knelpunten inzake appartements-medeeigendom in 2003

Verlijden van de authentieke akten m.b.t. de mede-eigendom en vertegenwoordiging

Artikel 577-4 par.1 BW
De basisakte en het reglement van mede-eigendom moeten bij authentieke akte worden vastgesteld. Anno 2007 zal dit steeds een notariele akte zijn.

Artikel 577-7 BW
De algemene vergadering beslist over de wijziging van de statuten.

In de rechtsleer wordt anno 2007 aanvaardt dat de notariele akte op naam wordt gesteld van de vereniging van mede-eigenaars.

De algemene vergadering kan een onderhands besluit tot wijziging van de stauten nemen.

Daarna kan een vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars, zoals bijvoorbeeld de syndicus, fysiek verschijnen voor de notaris.

Door deze manier van werken wordt vermeden dat alle mede-eigenaars fysiek of bij notariele volmacht voor de notaris moeten verschijnen.

De aankoop en de verkoop van gemeenschappelijke delen van het gebouw