De splitsing in appartementseigendom

Reglement van orde

Niet de notaris, maar de mede-eigenaars zelf en de syndicus zijn het best geplaatst om de dagelijkse gang van zaken in een appartementsgebouw vast te leggen.

Artikel 577-4 par. 2 Burgerlijk Wetboek voorziet dat het reglement van orde facultatief is:

Het zal onderhands wordt opgesteld.