De splitsing in appartementseigendom

Beschikkingsbevoegdheid over de grond

Grondeigenaars wensen of kunnen soms niet over te gaan tot het oprichten van een appartementsgebouw op hun grond.

Deze taak wordt dan door een bouwpromotor of bouwonderneming (eigen bouwbedrijf) uitgevoerd. Een andere benaming voor deze business is projectontwikkeling. 

De grondeigenaar kan de grond gewoon verkopen.

In de praktijk wordt hem echter vaak het volgende voorgesteld:

- Aangezien het de bedoeling is om de appartementen meteen te verkopen, heeft het geen zin eerst registratierecht te laten betalen door de bouwpromotor op de aankoop van de grond en nadien deze belasting (die anno 2007 tot 12,5 procent van de verkoopwaarde kan bedragen), nog eens te gaan laten betalen door de koper van een appartement.

- In plaats van zijn grond te verkopen aan de bouwpromotor zal de grondeigenaar zijn grond rechtstreeks verkopen aan de kopers van de appartementen.

- Er wordt gevraagd aan de grondeigenaar om afstand te doen van het recht van natrekking. (Anders zou hij eigenaar worden van het gebouw.)

- De bouwpromotor kan starten met de bouw van het appartementsgebouw. (Zonder dat de grondeigenaar er eigenaar van wordt.)

- Telkens een appartement wordt verkocht zal grondeigenaar beschikken over de grond (eventueel bij volmacht) en de bouwpromotor zal beschikken over de constructies.

- Er mag wel niet vooraf betaald worden. Telkens een appartement wordt verkocht, zal de koper zijn aandeel in de grondprijs betalen aan de grondeigenaar en zijn aandeel in de constructieprijs aan de bouwpromotor.

- Op deze manier heeft de bouwpromotor geen kapitaal nodig om de aankoop van de grond te doen. De grondeigenaar wacht wel tot de kopers van de appartementen betalen.