De splitsing in appartementseigendom


Naast de basisakte moeten de statuten van een gebouw een reglement van mede-eigendom bevatten.

Reglement van mede-eigendom

Artikel 577-4 par. 1 BW voorziet in een beperkte inhoud van dit reglement. Voor het overige laat de wetgever het aan de eigenaars over wat zij wensen op te nemen in het reglement.

- Stijl en bewoning, Standing van het gebouw, Kleur van zonneweringen.

- Bestemming van prive-gedeelten, Burgerlijke bewoning,

- Samenvoeging van prive-gedeelten, Inrichting en verbouwing van prive-gedeelten, Opdeling van prive-gedeelten

Grenzen aan de contractuele vrijheid

- Solidariteitsbedingen

- Het beding is de statuten waarbij de bouwpromotor geen bijdrage in de gemeenschappelijke lasten dient te betalen.

- De verhuring van een appartement altijd aan de syndicus moeten toevertrouwen.

- Strafbedingen en moratoire interest