Tegenstelbaarheid van het reglement van inwendige orde

artikel 577 - 10 par. 4 1° BW

artikel 577 - 8 par. 4 8° BW

artikel 577 - 10 par. 4 vierde lid BW


Appartementenrecht 2007: topics - dialogen - clausules