Verlijden van de authentieke akten m.b.t. de mede-eigendom en vertegenwoordiging

De verkoop van gemeenschappelijke delen van het gebouw

Hiervoor is een beslissing van de algemene vergadering vereist. Artikel 577-7 BW
Bij verkoop van gemeenschappelijke delen van het gebouw aanvaard de rechstleer dat de vereniging van mede-eigenaars bij de notaris vertegenwoordigd wordt.

Maar om de gemeenschappelijke delen van het gebouw vrij van hypotheken te verkopen, zal er een gedeeltelijke opheffing van alle hypotheken die mede-eigenaars hebben toegestaan moeten verricht worden. Artikel 577-2 par.9 lid 2 BW
De verkoop van het privatieve appartement, brengt automatisch de verkoop met zich mee van het aandeel in de gemene delen.
Het toestaan van een hypotheek op het privatieve appartement, brengt automatisch het toestaan van een hypotheek met zich mee op het aandeel in de gemene delen.