Verlijden van de authentieke akten m.b.t. de mede-eigendom en vertegenwoordiging

De aankoop van gemeenschappelijke delen van het gebouw

Hiervoor is een beslissing van de algemene vergadering vereist. Artikel 577-7 BW

Indien de vereniging van mede-eigenaars geen hypothecaire financiering nodig heeft, stelt zich geen probleem.

Maar het vestigen van een hypotheek op de aangekochte gemene delen om de aankoop te financieren is problematisch. Artikel 577-2 par.9 lid 2 BW
Het toestaan van een hypotheek op de gemene delen brengt automatisch het toestaan van een hypotheek op de privatieve delen met zich mee.