Splitsing in appartementseigendom

Voorbehoud van muurgemeenheid


Op basis van artikel 577-2 par. 9 Burgerlijk Wetboek is dit verboden.

Clausule (in splitsingsakte)
Niettegenstaande het feit dat zij deel uitmaken van de gedwongen onverdeelheid, behoud de comparant, bouwheer, zich het recht voor, met uitsluiting van de nieuwe mede-eigenaars, de vergoeding te bedingen en op te strijken voor de gemeenmaking van gevelmuren en hun bijhorigheden.
De toekomstige mede-eigenaars geven door hun aankoop en aanvaarding van de bedingen van deze basisakte, onherroepelijke volmacht aan de comparant, bouwheer, om alle daartoe vereiste handelingen te stellen en documenten te ondertekenen.


Bouwpromotor
Aangezien er later vergoeding kan zijn voor de zijgevels, zodra een buur gebruik maakt van deze muur (in de hoogte), vonden bouwpromotors die er niet beter op dan wel de appartementen te verkopen aan een bepaalde prijs, maar zich een voorbehoud van muurgemeenheid te bedingen in de splitsingsakte. Zo konden ze later nog overal geld trekken (telkens een buur tegen de zijgevel bouwt).