law : constitution : act

Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

In 2001 werd deze wet gewijzigd. Versie in 2006.