Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten

Deze wet wijzigt een aantal bijzondere wetten inzake staatshervorming:

- de bijzondere wet van 16 januari 1989

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980

- de bijzondere wet van 6 januari 1989

- de bijzondere wet van 12 januari 1989

Anno 2001 werden onder andere de registratierechten en de successierechten een bevoegdheid van de gewesten.

Anno 2001 werd de onroerende voorheffing geregionaliseerd (Commentaar).

Art. 58. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2002 met uitzondering van de artikelen 19, 49, 50 en 56 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 juli 2001.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,  L. MICHEL
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Financiën,  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN.