Belgische Grondwet

Artikel 16

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.


Handboek notarieel bestuursrecht 2006