Het Belgisch grondgebied

1. Het Brussels Hoofdstdelijke Gewest bestaat uit 19 gemeenten