Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XII. - Kanscontracten - Hoofdstuk II. - Contract van lijfrente

Afdeling I. - Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn

Artikel 1974 :

Ieder contract van lijfrente, gevestigd op het leven van iemand die overleden was op de dag waarop het contract is aangegaan, is zonder gevolg.

Art. 1975.