Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XII. - Kanscontracten - Hoofdstuk II. - Contract van lijfrente

Afdeling I. - Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn

Art. 1974.

Artikel 1975:

Hetzelfde geld voor het contract, waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is overleden.

Rechtsleer