Aleatoir karakter van de lijfrente


Artikel 1974 BW en artikel 1975 BW


Lijfrente 2007: topics - dialogen - clausule