De aanwas van een effectenportefeuille tussen echtgenoten

Tontine en aanwas en het verkoopsverbod tussen echtgenoten (artikel 1595 BW)

Beperking tot eigen goederen

De problematiek van de effectenportefeuille als een universaliteit van goederen
Beperking van het voorwerp van het beding van aanwas tot de roerende goederen die op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst aanwezig zijn en stipulatie van zaakvervanging: er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat alle ter vervanging aangekochte goederen ten gevolge van zaakvervanging tot de universaliteit behoren
Daarmee hebben partijen zich zich definitief verbonden. Men kan eraan toevoegen dat beschikkingen door een echtgenoot afzonderlijk veboden zijn.
Op geen enkele wijze mogen de partijen zich het recht voorbehouden om eenzijdig over de effecten te kunnen beschikken.

Volmachten
- Volmacht tussen echtgenoten:
- Volmacht aan de bank:

Duur en einde van het aanwasbeding
2 jaar
Notarieel familierecht