Borgtocht anno 1999

Totstandkoming van borgtocht
Geldigheidsvereisten - Omvang - Bewijs

Gevolgen van borgtocht


Tenietgaan van borgtocht


Verplichte borgtocht


Met borgtocht verwante rechtsfiguren


Onmschrijving - kenmerken- soorten