Dienstenovereenkomst in 2005

Lastgeving

Gemeen recht
Constitutieve bestanddelen
Kenmerken: consensueel contract
Bewijs: bewijs lastgevingscontract tegenover bewijs vertegenwoordigingsbevoegdheid
Verbintenissen: van de lasthebber en van de lastgever
Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
Gevolgen van de lastgeving tegenover derden
Einde van de lastgeving: overlijden - onbekwaamverklaring - faillissement - kennelijk onvermogen - opzegging

Handelstussenpersonen
Distribitie door juridisch onzelfstandige handelsvertegenwoordiger
Distributie via juridisch zelfdstandige tussenpersonen:
- Handelsagent
- Concessie van alleenverkoop
- Franchising