Contractenrecht anno 2007

1. Knelpunten verkoop onroerend goed

2. Knelpunten Dienstencontracten

3. Knelpunten handelshuurContractenrecht in 1999 - 2000 - 2003 - 2006