Knelpunten Dienstencontracten anno 2006

Aanneming van werk
Totstandkoming - aansprakelijkheid - onderaanneming

Sekwester
Conventioneel sekwester - Gerechtelijk sekwester - Wettelijk sekwester

Le mandat
Le pouvoir du juge de moderer la remuneration des parties au contrat de mandat
Substitution de mandataire: la situation de l'avocat qui charge un huissier d'un acte de son ministere
Répresentation et exces de pouvoir: mandat apparent - ratification

Les contrats de services gratuits
Contexte: contract de bienfaisance, quasi-contrats, l'acte de pure complaisance ou de courtoisie, volontariat
Un contrat intuitu personae
La responsabilite contractuelle


De boekenreeks en studieavonden knelpunten contractenrecht

De eerste knelpunten-studieavond vond plaats in mei 2003 en was gewijd aan het Huurrecht.
De tweede editie in mei 2004 stond in het teken van de Kanscontracten.
In 2005 ging de studiedag over Verkoop van onroerend goed.
In 2006 werden Dienstencontracten behandeld en in mei 2007 de handelshuur.