Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel XIV. Borgtocht

Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borgtocht

Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht

- Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg

- Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schuldenaar en de borg

- Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen onderling

Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht

Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht

Hoofdstuk V. - Kosteloze borgtocht (Art. 2043bis)