Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel  VIII. - Huur : Hoofdstuk I. - Algemene Bepalingen.

Artikel 1709 anno 2007:

Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

Commentaar