Vrijwillige bewaargeving

De notaris vervult soms de rol van bewaarnemer

Bewaargeving 2007: topics - dialogen - clausule