Burgerlijk Wetboek
Boek 3 - Titel X. - Lening : Hoofdstuk I. - Bruikleen of commodaat

Artikel 1875 BW anno 2007:

Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.

Commentaar