Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht

Hoofdstuk I. - Aard en omvang van de borgtocht

.....

Art. 2015. Borgtocht wordt niet vermoed; hij moet uitdrukkelijk zijn aangegaan, en men mag hem niet verder uitstrekken dan de perken waarbinnen hij is aangegaan.

Rechtsleer