Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht

Hoofdstuk I. - Aard en omvang van de borgtocht

.....

Art. 2016. Onbepaalde borgtocht voor een hoofdverbintenis strekt zich uit tot al hetgeen bij de schuld komt, zelfs tot de kosten van de eerste vordering, en tot alle kosten die gemaakt zijn nadat van deze vordering aan de borg is kennis gegeven.

Rechtsleer