Overeenkomsten over een nalatenschap

Eens een nalatenschap is opengevallen kunnen de erfgenamen vrij overeenkomsten over deze nalatenschap sluiten. Het Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet echter in artikel 1130 in een verbod om overeenkomsten over een niet-opengevallen nalatenschap te maken, tenzij in de gevallen die de wet voorziet.

 

2747.com / law / contract / inheritance

contact

Artikel 1130 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Toekomstige zaken kunnen het voorwerp van een verbintenis uitmaken.
Men kan echter een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft[, tenzij in de gevallen bij de wet bepaald].