Overeenkomstenrecht in Belgie

Wat is een overeenkomst?

De overeenkomst: bron van verbintenissen

Indeling van de soorten overeenkomsten: wederkerige, eenzijdige, consensuele, plechtige, onder bezwarende titel, uit weldadigheid, intuitu personae, kanscontracten, hoofdcontracten, bijkomende contracten, contracten met op elkaar volgende prestaties, benoemde, niet benoemde contracten

Algemene kenmerken van ons contractenrecht: vrijheid, sociale bescherming, bindende kracht, goede trouw, dwingende wetsbepalingen, rechterlijke bescherming, billijkheid

 

Totstandkoming van overeenkomsten

Onderhandelingen, belofte te zullen contracteren, aanbod, aanvaarding, stilzwijgende toestemming,

 

Geldigheidsvereisten

- bekwaamheid: de minderjarige, voorlopig bewind

- toestemming: dwaling, bedrog, geweld, benadeling

- voorwerp: nalatenschap

- oorzaak:

 

Interpretatie van overeenkomsten

Verklaring en aanvulling van de overeenkomst

 

Modaliteiten van de overeenkomst

De pluraliteit der voorwerpen: conjunctieve verbintenissen, alternatieve verbintenissen, facultatieve verbintenissen

De pluraliteit van personen: - De hoofdelijke contractuele verbintenissen - De onbeelbare verbintenissen

De voorwaarde

De tijdsbepaling

 

De uitvoering en de verdwijning van de overeenkomst

Schadebedingen

 

De uitwerksels van de overeenkomst tegenover derden

Het beding ten behoeve van een derde

De sterkmaking

De zijdelingse vordering

De Pauliaanse vordering

De rechtstreekse vordering

De verdichting

 

Het bewijs van het contract

 

 

2747.com / law / contract / law

contact

Burgerlijk recht

Notarieel recht

Huurrecht

Gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Registratierechten

Verbintenissenrecht

Beslagrecht