Belgisch overeenkomstenrecht


Algemeen Advies Boeken Links

Burgerlijk Wetboek

Dit wetboek bevat een regeling voor een tiental overeenkomsten: koop, huur, aanneming, bewaargeving, bruikleen, lening, borgtocht, dading.