Belgisch Burgerlijk WetboekBoek III - Titel XIII. Lastgeving

Eerste hoofdstuk. Aard en vorm van de lastgeving

Art. 1984
  
Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.
  
Het contract komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber.