Belgisch Burgerlijk WetboekBoek III - Titel XIII. LastgevingAard en vorm van de lastgeving
....

Art. 1987
   Lastgeving is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en betreft alle zaken van de lastgever.

Art. 1988
   Lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen de daden van beheer.
   Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.

Art. 1989
   De lasthebber mag niets doen buiten hetgeen in zijn lastgeving begrepen is; de macht om een dading te treffen omvat niet de macht om een compromis aan te gaan.


Commentaar

Het uitdrukkelijk mandaat

Een uitdrukkelijk mandaat is een mandaat waarin de lasthebber onbetwistbaar de bevoegdheid verleend wordt om (bepaalde) daden van beschikking te stellen.