Volmacht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Titel XIII. - Lastgeving

Rechtsleer

2003 : Bijzondere overeenkomsten: lastgeving

1997 : Lastgeving

1957 : Handboek Burgerlijk Recht: Lastgeving