Lastgevingsovereenkomst

Plichten van de lasthebber

Het mandaat uitvoeren - rekening afleggen

 

Plichten van de lastgever

 

Werking van het mandaat jegens derden

 

Einde van het mandaat

Gronden: herroeping (hypothecair mandaat), overlijden, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring - Gevolgen der ontbinding:

 

2747.com / law / contract / mandate

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht